Sularaha register kuidas aru anda

Iga ettevõtja, kes kasutab iga päev lihtsat rahanduskontode nime, tekitab erinevaid probleeme, mida ka seadmed võivad tekitada. Sarnaselt kõikidele elektroonilistele seadmetele ei ole kassaaparaadid vabad eelistest ja mõnikord purunevad nad. Ettevõtte omanik ei tea, et igas kohas, kus kirje tehakse kassaaparaadi abil, peaks tal olema teine selline seade - ainult täiusliku rikke korral.

Varem-kassaaparaadi puudumine toodete edasise müügi ajal võib tuua kaasa maksuhalduri trahvide määramise, kuna see muudab võimatuks müügi registreerimise põhiseadmete jaotuse ajal. Kassas hoitavad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Sellega seoses ei ole mitte ainult kõik seadme parandused sisestatud, vaid on ka näpunäiteid kassaaparaadi maksustamiseks või selle mälu vahetamiseks. Teenindusasendis tuleb esitada unikaalne number, mille maksuhaldur on määranud maksuhaldurilt, ettevõtte nime ja nende ruumide aadressi, kus seda summat rakendatakse. Kõik need nõuanded kehtivad maksuhalduri kontrollimiseks. Kõik kassaaparaadi teadlikkuse muutused ja muutused lähevad spetsialiseeritud teenistuse tegevusse, mille kõik ettevõtjad, kes kasutavad kassaaparaate, peaksid lepingule alla kirjutama. Veelgi enam - peate maksuhaldurile teatama kassapidaja muutustest. Müük kassaaparaatides tuleks teha pidevaks meetmeks, nii et kassaaparaadi täitmisel on teil vaja vahetada mälu teisele, mäletades samal ajal mälu lugemist. Rahaarvuti mälu lugemine, mida te elate - just nagu selle remont, mida teeb ainult volitatud üksus. Lisaks nõuab töö, et see oleks täidetud maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest koostatakse asjakohane protokoll, mille koopia ise jõuab maksuhaldurile ja uuele ettevõtjale. See peab säilitama selle protokolli koos sularahaautomaadiga seotud uute dokumentidega - selle viga võib põhjustada karistuse määramise kontoris.