Luhtri uhendamine maapinnaga

Elektrostaatilise maandamise ülesandeks on põlevate ainete plahvatusohu minimeerimine, elektrostaatilise sädeme dislokatsiooni mõju. Seda kasutatakse kõige sagedamini tuleohtlike gaaside, pulbrite ja vedelike transpordi ja töötlemise valdkonnas.

https://neoproduct.eu/ee/fresh-fingers-efektiivne-lahendus-jalaloualuu-vastu/

Elektrostaatiline maandus võib sisaldada erinevat vormi. Kõige populaarsemad ja kõige vähem keerulised mudelid põhinevad maandusklambril ja kaablil. Kaugelearenenud ja tehnoloogiliselt arenenumad on varustatud maanduskaitsereþiimiga, mille tõttu on võimalik toodet välja anda või transportida, kui maandus on korralikult ühendatud.

Elektrostaatilised alused on kõige sagedamini kasulikud raudtee- ja maanteesõidukite, tankide, barrelite, nn. suurte kottide või protsessiseadmete elemendid.

Erineva sisuga mahutite (nt pulbrite, graanulite, vedelike täitmine või tühjendamine võib tekitada ohtlikke elektrostaatilisi laenguid. Nende allikaks on kindel, et nad elavad äärmiselt segades, pumbates või pihustades tuleohtlikke aineid. Elektrilised laengud tekivad üksikute osakeste kokkupuutel või eraldumisel. Elektrilise laengu kogus piirdub üksteisega kokkupuutuvate pindade elektrostaatiliste omadustega. Lihtsa ja äkilise kontakti maandamise või laenguta sihtmärgiga kasumil võib tekkida lühiajaline impulss, mis vastutab sädeme olemuse eest.Hoolduse puudumine säde väljalaske eest võib süttida alkoholi ja õhu segu, mis tähendab plahvatust või suurt plahvatust. Elektrostaatiline maandus välistab plahvatusohtu elektrostaatiliste laengute kontrollitud tühjenemise tõttu.