Kassaaparaat lastele

Iga maksumaksja, kes on kohustatud kassasüsteemi vahendusel registreerima toodete müügi ja abi, on täiesti teadlik sellest, mil määral tuleb kõnealuste seadmete valduses ja kasutuses olla üksikasjalikud tingimused. Üks selline nõue vastutab kassa regulaarse tehnilise kontrolli eest. Mis see ka ilmneb, millisel perioodil see peaks toimuma? Millised funktsioonid on kassaaparaadil ja tehniline ülevaade? Selle kohta.

Koos käibemaksuseadusega peavad kassaaparaadid olema korrapäraselt tehnilise kontrolli all. Pärast seda kuupäeva on seda perioodi pikendatud. Sellise läbivaatuse teeb asjakohane teenistus. Enne 1. detsembrit 2008 viitasid kassaaparaatide tehnilised kontrollid iga-aastasele tähtajale. Praegu kohaldatavaid õigusnorme tuleks kassaaparaatidele kohustuslikult vastavusse viia iga kahe aasta tagant tehtava tehnilise ülevaatusega maksustamise või hiljutise läbivaatamise käigus. Kui maksumaksja sellist avaldust ei täida, võidakse talle edukalt kohaldada sanktsioone. See hõlmab näiteks maksumaksjale trahvi määramist maksualaste õigusrikkumiste eest, sest kassaaparaadi perioodilisele ülevaatamisele mittekuulumise olukord loetakse raamatu ebaõigeks pidamiseks. Selline põhjendus tuleneb karistusseadustiku artikli 61 lõikest 3.Küsimus näib olevat selline, kelle käes on selline ülevaatus läbi viia? Muidugi läheb puhkuse vaatamine praeguses olukorras maksumaksjale, kuid mitte saidile. Sularahaautomaadi omanik peaks sellisest vajadusest teatama asjaomasel läbivaatamise kuupäeval. Kassa teenus koos § 31 lõikega 3; Põhimõtteliselt peaksid sularahaautomaadid kassaaparaadi kohustusliku tehnilise kontrolli läbi viima 5-päevase hooaega.Samuti peaks maksumaksja mõtlema sellele, et kohustuslike kassapidamiskontrollide tähtaegade täitmata jätmine toob kaasa vajaduse hüvitise tagastamiseks selle ostuametilt. Selliseid maksumaksjaid maksustatakse maksumaksjatega, kes ei ole kolme aasta jooksul alates registreerimise alguskuupäevast teinud kassaaparaati tehniliseks kontrolliks jooksva tähtaja jooksul nõuetekohase teenusega.Kokkuvõttes tasub meenutada, et läbivaatamise kuupäeva säilitamise eest vastutab ainult kasutaja.